San Lorenzo Ruiz de Manila Parish

 Pleasant Hill Subdivision, City of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines       Tel. No.:  044-7690585

The Different Parish Organizations


APOSTOLADO NG PANALANGIN

Maisulong at mapalago ang mga Katolikong mananampalataya tungo sa isang malalim na pananalig at matibay na ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng debosyon sa Mahal na Puso ni  Hesus.

Contact Person:  Sis. Fe Cardeño
BLOCK ROSARY MOVEMENT

Maimulat sa bawat pamilya ang debosyon sa  Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo nang sama-sama araw-araw.

Contact Person:  Sis. Claire de PazCOUPLES FOR CHRIST

Mapagbuklod ang mag-asawahan upang maitaguyod ang pamilya tungo sa maalab na paglilingkod sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng mga iba't ibang ministries nito.

Contact Persons:  Bro. and Sis. Bien Liwanagan


EL SHADDAI DWXI-PPFI

Makatulong sa paglago ng  pananampalataya at maisabuhay ito bilang mabubuting Kristianong Katoliko.


Contact Person:  Sis. Estela Vergaño


KAPATIRAN NG MULING PAGKABUHAY

Makapagbigay sigla at makatulong sa pagdiriwang ng Mahal na Araw lalo't higit sa Pista ng Muling Pagkabuhay at mapalalim pa ang kahulugan nito sa pamumuhay Kristiyano.

Contact Persons:  Bro. Ding and Bona ReyesKNIGHTS OF COLUMBUSKNIGHTS OF THE ALTAR

Mahikayat ang mga kabataan na magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod at mas lumalim ang pananampalataya sa Diyos.

Contact Person:  Renz Tabu-aoLAY MINISTERS of THE HOLY EUCHARIST

Makabuo ng isang pamayanang makatutulong sa mga gawaing pamparokya lalo't higit sa paglilingkod sa Banal na Misa, sa mga maysakit, at sa mga nangangailangan ng tulong at pagkalinga. 

Contact Person:  LEAGUE OF ADORERS

Mapalaganap at taglayain ang isang banal, makalangit at maka-Kristianong ppamumuhay kaakibat ang ganap na pagtalima sa kalooban ng Diyos.

Contact Person:   


LECTORS AND COMMENTATORS

Maipahayag ang Salita ng Diyos  ng buong katapatan at ganap na maisabuhay.


Contact Person:  Sis. Zeny Aragon


LEGION OF MARY

Mapalaganap ang kabanalan ng mga kasapi sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga gawain ng Santa Iglesia na pinangungunahan ng pagpupuri sa Mahal na Birheng Maria.

Contact Person:LOG AND USHERETTES

Mapanatili ang kaayusan, katahimikan at solumnidad sa pagdiriwang ng Banal na Misa  at maipadama ang mainit na pagtanggap sa mga mananampalataya. 

Contact Person: Sis. Cory


PARISH COMMISSION ON YOUTH (PCY)

Mapaunlad ang mga aspetong moral, sosyal at ispiritwal ng mga kabataan upang maging mabubuting lingkod ng Panginoon.

Contact Person:  Bro. Jesse Guinto
PARISH RENEWAL EXPERIENCE (PREX)

Matugunan ang espiritwal na pangangailangan at maihanda ang sarili sa paglilingkod ng buong katapatan sa Panginoon.

Contact Person:


PASKA

Maimulat ang mga bata sa tunay na pananampalatayang Kristiyano tungo sa lubusang pagkilala at pagsamba sa Panginoong Diyos.

Contact Person:


SAMAHAN NG POONG NAZARENO

Mapalalim ang tunay na pananampalataya at debosyon sa Mahal na Poong Nazareno sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa sa loob ng ating pamayanan at parokya. 

Contact Person: Sis. Juliet Pangilinan


WEB DEVELOPMENT MINISTRY

Makapaghatid ng Mabuting Balita sa pamamagitan ng Internet at iba pang makabagong teknolohiya tungo sa paglago at pagpapalalim ng pananampalatayang Kristiyano.

Contact Person:  Sis. Emily G. Sequeira


 

The Different Choirs of San Lorenzo Ruiz Parish

 • Couples for Christ Choir
  Couples for Christ Choir
 • Voice of San Lorenzo
  Voice of San Lorenzo
 • Psalms Chorale (DLC 4)
  Psalms Chorale (DLC 4)
 • Ciudad Real Children's Choir
  Ciudad Real Children's Choir
 • San Lorenzo Ruiz Grand Choir
  San Lorenzo Ruiz Grand Choir
 • PREX Choir
  PREX Choir
 • Magnificat Chorale
  Magnificat Chorale
Couples for Christ Choir
Couples for Christ Choir

Copyright  2003-2013. Web Development Ministry San Lorenzo Ruiz de Manila Parish.  All Rights Reserved.