San Lorenzo Ruiz de Manila Parish

 Pleasant Hill Subdivision, City of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines       Tel. No.:  044-7690585

Church Talk Post New Entry

Christmas Message 2013

Posted by Fr. Edmond Santos on December 23, 2013 at 5:40 PM Comments comments (0)

Maliwanag ang paligid na punong-puno ng ilaw sa bawat paghihintay at pagdiriwang ng araw ng Pasko. Ang sambayanang nadidiliman at nagkasala ay niloob na tanglawan ng ilaw na walang iba kundi si Hesus. Sa pagsilang ni Hesus, na S'yang ating ilaw, tayo ay ginagabayan patungo sa tunay na sabsaban, ang kalangitan.

Maligayang Pasko po sa lahat!

Nagmamahal,

Rdo. Padre Edmond D. Santos ...

Read Full Post »

Alin ang higit na mahalaga? (Homily for the 16th Sunday in Ordinary Time

Posted by Jose Luis Perez on July 22, 2013 at 2:10 AM Comments comments (0)
Minsan may isang motorista ang naglakbay. Sa kaniyang paglalakbay, may nadaanan siyang isang Gasoline Station. Nabasa niya ang nakapaskil sa Gasoline Station, nakalagay doon: “We render good service for our costumers.”Dahil dito, siya ay nagpasya na dumaan sa nasabing Gasoline Station upang magpakarga ng gasolina. Habang siya ay papasok pa lamang sa Gasoline Statio...
Read Full Post »

PARISH SERVICE AWARENESS SUNDAY

Posted by Mario Jose Ladra on April 11, 2013 at 1:25 AM Comments comments (0)


Napagpasyahan ng Parish Pastoral Council sa meeting na ginanap noong Linggo, April 7 na magkakaroon tayo ng PARISH SERVICE AWARENESS SUNDAY. Ang ating TEMA ay: RENEWAL OF HEART IN SERVING GOD IN THE CHRISTIAN COMMUNITY. Ito ay naglalayon din na magkaroon tayo ng higit na totoo at mas malalim na paglilingkod sa ating Simbahan.


Kaugnay nito inaanyayahan po kayo at ang lahat ng kasapi ...

Read Full Post »

Christmas Message 2012

Posted by Mario Jose Ladra on December 24, 2012 at 4:35 AM Comments comments (0)


This Season of Hope and Thanksgiving, we are truly grateful to the Lord for a number of reasons:


I thank Him for the opportunity to minister to the spiritual needs of our parishioners here and overseas through the parish Web Development Ministry headed by Sis. Emily Sequeira. We now have a newly updated and redesigned pa...

Read Full Post »

Pamantayan sa Pagbibigay (Homily on the 32nd Sunday in Ordinary Time, Year B)

Posted by Jose Luis Perez on November 12, 2012 at 2:40 AM Comments comments (1)

Minsan sa isang malayong probinsya, may isang lola na talaga namang napaka alab ng kaniyang pagnanais na palagiang makapagsimba. Araw-araw, hangad ni lola na siya ay makapunta sa Simbahan upang makapag simba. Ngunit ng medyo tumatanda na si Lola, nahihirapan na siyang magpunta sa simbahan lalo na kung siya ay nag-iisa lang. Kaya nga umisip si lola ng paraan upang mahikayat niya ang kaniyang kaisa – isang apo na samahan siya sa p...

Read Full Post »

"Happy First Parish Anniversary !"

Posted by Emily G. Sequeira on March 11, 2005 at 9:00 AM Comments comments (0)


San Lorenzo Ruiz and his companion martyrs' intricately carved images on the main door of the church.


This message was written by Fr. Mar Ladra on the occasion of  the First Anniversary of Canonical Establishment of the Parish of San Lorenzo Ruiz de Manila.

Read Full Post »

On Becoming a Parish

Posted by Emily G. Sequeira on March 14, 2004 at 9:10 AM Comments comments (0)

This message was written by Fr. Mar Ladra on the occasion of Canonical Establishment of San Lorenzo Ruiz Parish.

“You have not chosen me, I have chosen you.” We are truly blessed as a people to be called and chosen by our Lord to become a parish. Despite our weaknesses and shortcomings, He entrusted to us a great responsibility—to be co-makers of His Kingdom on ea...

Read Full Post »