San Lorenzo Ruiz de Manila Parish

 Pleasant Hill Subdivision, City of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines       Tel. No.:  044-7690585

Church Talk Post New Entry

Welcome to "Church Talk" where you can blog about your faith experiences. As a member, please feel free to write, testify and share the promptings of the Holy Spirit within you that would help  inspire other brethren in their spiritual journeys.  You may also comment on other members' spiritual writings that would be the beginning of a dialogue towards the understanding and deepening of our faith in God and the Catholic Church.

view:  full / summary

Christmas Message 2013

Posted by Fr. Edmond Santos on December 23, 2013 at 5:40 PM Comments comments (0)

Maliwanag ang paligid na punong-puno ng ilaw sa bawat paghihintay at pagdiriwang ng araw ng Pasko. Ang sambayanang nadidiliman at nagkasala ay niloob na tanglawan ng ilaw na walang iba kundi si Hesus. Sa pagsilang ni Hesus, na S'yang ating ilaw, tayo ay ginagabayan patungo sa tunay na sabsaban, ang kalangitan.

Maligayang Pasko po sa lahat!

Nagmamahal,

Rdo. Padre Edmond D. Santos ...

Read Full Post »

Sandosenang Pasasalamat Kay San Lorenzong Dakila

Posted by Emily G. Sequeira on September 24, 2013 at 5:40 AM Comments comments (0)Patungo na ang bagyong Odette palabas ng bansa ngunit nag-iwan pa rin ito ng pabugso-bugsong ulan at malakas na ihip ng hangin sa huling araw ng Sambuklod Festival. Ang madilim na papawirin at ang malamig na dampi ng hangin ay hindi naging hadlang sa pagpapatuloy ng pinakahihintay taun-taon na Street Dancin...

Read Full Post »

Alin ang higit na mahalaga? (Homily for the 16th Sunday in Ordinary Time

Posted by Jose Luis Perez on July 22, 2013 at 2:10 AM Comments comments (0)
Minsan may isang motorista ang naglakbay. Sa kaniyang paglalakbay, may nadaanan siyang isang Gasoline Station. Nabasa niya ang nakapaskil sa Gasoline Station, nakalagay doon: “We render good service for our costumers.”Dahil dito, siya ay nagpasya na dumaan sa nasabing Gasoline Station upang magpakarga ng gasolina. Habang siya ay papasok pa lamang sa Gasoline Statio...
Read Full Post »

PARISH SERVICE AWARENESS SUNDAY

Posted by Mario Jose Ladra on April 11, 2013 at 1:25 AM Comments comments (0)


Napagpasyahan ng Parish Pastoral Council sa meeting na ginanap noong Linggo, April 7 na magkakaroon tayo ng PARISH SERVICE AWARENESS SUNDAY. Ang ating TEMA ay: RENEWAL OF HEART IN SERVING GOD IN THE CHRISTIAN COMMUNITY. Ito ay naglalayon din na magkaroon tayo ng higit na totoo at mas malalim na paglilingkod sa ating Simbahan.


Kaugnay nito inaanyayahan po kayo at ang lahat ng kasapi ...

Read Full Post »

Insights and Reflections for the Celebration of Easter Sunday

Posted by Jose Luis Perez on March 31, 2013 at 11:20 AM Comments comments (0)

Ngayong Linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang pinakamahalaga at pinakamahabang kapistahan sa ating Simbahan, ito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Sa puntong ito, ipinahihiwatig din sa atin ang katuparan at kaganapan ng ating kaligtasan at ng pagiging Diyos ni Kristo. Ito ngayon ang kahulugan at dahilan ng ginawang pag-aalay ng ating Panginoong Jesus sa krus. Kaya nga, this Sunday is the greatest blessing na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang kaga...

Read Full Post »

Insights and Reflections for the Celebration of Easter Vigil

Posted by Jose Luis Perez on March 31, 2013 at 11:20 AM Comments comments (0)

Tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na ng dakilang pagdiriwang na ito ng Paschal Triduum, o ng tinatawag nating triduo ng Paskuwa. Sa puntong ito, sa huling bahagi ng ating dakilang pagdiriwang na ito, tayo ngayon ay nasa pagtawid na patungo sa panibagong panahon sa ating Liturgical Calendar. This celebration marks the end of this three days celebration and commemoration of the passion and death of Christ. Dito na nagwawakas ang ating paggunita sa pagpapakasakit at kamatayan n...

Read Full Post »

Insights and Reflections for the Celebration of the Veneration of the Cross

Posted by Jose Luis Perez on March 31, 2013 at 11:00 AM Comments comments (0)

Ngayon po ay naririto tayo at nagkakatipon upang magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayon ay nagananp na ang kaniyang pag-aalay ng kaniyang sarili para sa atin. At ito na rin ang katuparan ng pangako sa atin ng Diyos. Kaya't palakpakan po natin ang ating Panginoon.

 

Sa puntong ito, hayaan po ninyo na muli kong ituloy ang ating naging pagninilay kagabi. Tulad po kagabi, isa-isahin po nating muli ang mga mahahalagang elemento ng pagdiriwang ...

Read Full Post »

Insights for the Holy Thursday Liturgy (Homily delivered on the Mass of the Lord"s Supper)

Posted by Jose Luis Perez on March 31, 2013 at 10:40 AM Comments comments (0)

Ngayon ay pormal nang nagwawakas ang panahon ng Kwaresma. Ang apatnapung araw na ating inilaan upang maghanda sa pamamagitan ng pagninilay, pagdarasal, pagsisisi at paghingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan, at higit sa lahat ay ang pagbabalik-loob sa Diyos. At sa puntong ito, tayo ngayon ay pumapasok sa panibagong panahon sa kalendaryo ng ating simbahan; ang Triduo ng Paskuwa o ang tinatawag nating Paschal Triduum.

 

Read Full Post »

St. Camillus De Lellis, A Healer in Our Midst

Posted by Emily G. Sequeira on March 5, 2013 at 9:25 AM Comments comments (0)One of the highlights of the Philippine Camillian Family celebration of its 400th year Camillian presence in the country is the arrival and tour of the relic of St. Camillus de Lellis, patron saint of the sick, hospitals, physicians, nurses and other health care workers. The 400-year old relic (Heart) of St. Camill...

Read Full Post »

Cyber Ministry

Posted by Emily G. Sequeira on January 31, 2013 at 8:05 PM Comments comments (0)


Unknown and unusual for many, the Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit, the Religion Room at the Mezzanine floor of our school, the First Friday Devotion Masses and the Student Catholic Action of RMCHS were some of the fondest images of high school days in my mind. Such significant faces, p...

Read Full Post »

Rss_feed